ProNature

Bądź #pronature

Te korzyści płynące z recyklingu papieru mają znaczenie dla każdego

Niemal co sekundę przemysł drzewny na świecie przetwarza ścięte drzewo na produkty papierowe jednorazowego użytku – gazety, czasopisma, opakowania czy papier toaletowy. W 2016 r. na świecie wyprodukowano łącznie 411 mln ton papieru i kartonu. Jest jednak nadzieja. Na przykład w USA 68 mln ton produktów z papieru i tektury rocznie jest poddawanych recyklingowi, co stanowi 64,7%. Mimo wszystko papier stanowi znakomity zasób odnawialny, znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż tworzywa sztuczne – o ile zostanie poddany recyklingowi. Poniżej dowiesz się więcej na temat wielu zalet ponownego przetwarzania papieru.

1. Ochrona zasobów naturalnych

Papier jest wytwarzany z masy włóknistej, która powstaje z drewna. Niestety, aby zaspokoić duże zapotrzebowanie na produkty z papieru, wycinane są lasy. Recykling może przeciwdziałać temu procesowi. Chroni drzewa i nasz ekosystem, zapewniając siedliska dla zwierząt i roślin. Jedna tona papieru pochodzącego z recyklingu ratuje życie około 15 drzew, które wytwarzają tlen i wiążą dwutlenek węgla z powietrza, co ma korzystny wpływ na klimat.

2. Oszczędność energii

Podczas przetwarzania zużytych produktów na materiały do ponownego wykorzystania zwykle zużywa się znacznie mniej energii do obróbki surowców. Zamiast świeżo ściętych drzew do produkcji papieru często wykorzystuje się różne kategorie odpadów, takie jak stare gazety. Tona papieru biurowego wyprodukowana z materiałów z odzysku pomaga zaoszczędzić prawie 3000 kilowatogodzin w porównaniu do papieru wyprodukowanego z surowca naturalnego. Ale recykling oszczędza nie tylko samą energię. Zapobiega także uwalnianiu zanieczyszczeń do atmosfery i zużyciu tysięcy litrów wody.

3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

W wyniku spalania odpadów papierowych i produkcji papieru z drewna emitowane są tony gazów cieplarnianych rocznie. Efektywne ponowne przetwarzanie materiałów takich jak papier w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia emisji tych gazów. Ma to pozytywny wpływ na ochronę klimatu.

4. Oszczędność wody

Do produkcji papieru z recyklingu zużywa się o 70% wody mniej w porównaniu do produkcji z włókien pierwotnych. Użycie sześciu kartek papieru z recyklingu oznacza oszczędność całego litra wody. Podczas produkcji wykorzystywana jest nie tylko woda, ale też silne środki utleniające do bielenia papieru, takie jak chlorany, które zanieczyszczają wodę.

Firma Henkel stosuje papier z recyklingu, np. do produkcji skrzynek na produkty Vapona i opakowań produktów takich jak Bref. Dzięki wykorzystaniu kopert wyściełanych z papieru z recyklingu zmniejszamy wykorzystanie materiałów opakowaniowych o 77%.

Filtr po kategoriach: