ProNature

Bądź #pronature

Ogromne korzyści z ponownego wykorzystania wody

Duża część światowej populacji nie ma dostępu do czystej wody do picia. Z drugiej strony w krajach Zachodu dużo wody pitnej trafia prosto do kanalizacji. Skoro tyle wody się marnuje, a jednocześnie wielu ludzi ciągle nie jest zaopatrywanych w wodę pitną, ponowne wykorzystanie wody staje się niezwykle ważną kwestią. Firma Henkel stawia sobie za cel ograniczenie zużycia wody i ścieków o 30% do końca 2020 r. Dlaczego? Poznaj siedem korzyści z ponownego wykorzystania wody:

Więcej czystej wody pitnej w przyszłości.

Nasza planeta podlega zmianom, w wyniku których wiele naturalnych rezerw wody kurczy się. Jednocześnie rzeki i jeziora są coraz bardziej zanieczyszczone, co oznacza, że w przyszłości coraz więcej ludzi będzie zamieszkiwać obszary dotknięte niedoborem wody. Zmniejszaniu się zasobów wody pitnej będzie towarzyszyć rosnące zapotrzebowanie na nią. Zgodnie z szacunkami naukowców zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 55% do 2050 r. Dlatego innowacje w dziedzinie alternatywnych źródeł wody pitnej, na przykład ponownego wykorzystania wody, są niezwykle ważne.

Ponowne uzdatnianie wody jest bardziej opłacalne

Biorąc pod uwagę, że mamy do dyspozycji ogromne oceany, można by pomyśleć, że najprostszym sposobem wytwarzania wody pitnej jest odsalanie wody morskiej. Jednak odsalanie wody morskiej jest dwa razy droższe niż ponowne uzdatnianie wody. Dlatego najbardziej opłacalnym sposobem walki z niedoborem wody jest jej ponowne uzdatnianie.

Produkty uboczne powstające podczas uzdatniania wody można wykorzystać

Na pierwszym etapie uzdatniania wody w oczyszczalni substancje stałe są usuwane i poddawane fermentacji oraz odwodnieniu. Substancje te, nazywane osadami ściekowymi, zawierają substancje organiczne, które mogą być wykorzystywane do produkcji kompostu lub nawożenia gleby. Ponowne uzdatnianie wody umożliwia również wytwarzanie elektryczności.

Ponowne uzdatnianie wody chroni przed rozprzestrzenianiem się chorób

Co roku 730 mln ton nieoczyszczonych ścieków trafia do naturalnych zbiorników wodnych. Przypadkowe połknięcie zanieczyszczonej wody podczas pływania może prowadzić do zarażenia poważnymi chorobami, na przykład cholerą. Chorobami przenoszonymi drogą wodną można się zarazić nawet jedząc zanieczyszczone owoce morza! Dlatego właśnie ponowne uzdatnianie wody ma takie znaczenie, ponieważ już po pierwszym etapie oczyszczania woda może bezpiecznie trafić z powrotem do oceanu.

Oszczędność energii

Wiele miast znajdujących się z dala od źródeł słodkiej wody musi ją pompować z wilgotnych, górzystych rejonów, co wymaga dużych nakładów energii i inwestycji. Znacznie korzystniejszą alternatywą jest ponowne uzdatnianie wody już znajdującej się w obiegu.

Uzdatniana woda może być wykorzystywana do ochrony terenów podmokłych i innych naturalnych siedlisk

Obszary miejskie i rolnicze często powodują zmiany przebiegu naturalnych cieków wodnych, co prowadzi do obniżenia poziomu wody w jeziorach i na terenach podmokłych. To z kolei powoduje spadek jakości wody w tych rejonach i może mieć drastyczne skutki dla bytujących na ich terenie zwierząt i roślin. Uzdatniana woda może być wykorzystywana do uzupełniania niedoborów i ochrony cennych ekosystemów.

Świadome wykorzystanie wody

Woda jest niezwykle cennym zasobem. Jest wiele sposobów, dzięki którym możemy bardziej świadomie wykorzystywać wodę w swoich domach. Na przykład zaczynając zwracać uwagę na to, ile czasu spędzamy pod prysznicem. Można też zakręcić wodę podczas namydlania włosów czy ciała. Innym sposobem jest wspieranie firm, które przetwarzają produkowane ścieki.

Filtr po kategoriach: