ProNature

Bądź #pronature

W poszukiwaniu nowych surowców naturalnych do produkcji paliw

Obecnie większość paliw jest nadal produkowana z węgla i gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby paliw kopalnych, musimy poszukiwać czystszych źródeł energii dla naszych domów, przemysłu i środków lokomocji.
Dlatego też naukowcy intensywnie pracują nad opracowaniem innowacyjnych alternatyw dla paliw kopalnych.

Oto przykłady trzech z nich:

NextFuel

Jednym z najpoważniejszych wyzwań klimatycznych jest emisja gazów cieplarnianych, w tym CO2, do atmosfery. Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny odpowiadają za 78% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Właśnie dlatego technologia NextFuel jest przełomowa – jej celem jest ujemny bilans emisji CO2.
NextFuel jest wytwarzane z rozplenicy słoniowej w czasie krótszym niż 30 minut. Najważniejszą zaletą rośliny, z której powstaje paliwo, jest fakt, że pochłania więcej CO2, niż jest uwalniane podczas jej spalania, co stanowi prawdziwą innowację w dziedzinie czystszych paliw. Ponadto rośnie ona na gruntach marginalnych, nienadających się do uprawy żywności, gromadząc w swoich korzeniach węgiel, dzięki któremu w ciągu dekady gleba staje się wystarczająco żyzna do wykorzystania rolniczego.

Biopaliwo z konopi

Biopaliwa powstają z materii organicznej i obejmują paliwo biodiesel oraz bioetanol, do produkcji których można wykorzystać konopie siewne. Biopaliwa są także wytwarzane z kukurydzy, pszenicy czy cukru, jednak konopie mają tę przewagę, że absorbują z gleby toksyny pochodzące z pestycydów i herbicydów, dzięki czemu stanowią znakomitą propozycję czystszego paliwa. Śladowe ilości tych potencjalnie niebezpiecznych substancji zostały wykryte w wodzie, owocach, a nawet mleku matek, więc korzyści płynące z wykorzystania konopi do usunięcia tych związków chemicznych z gleby, a następnie przetworzenia ich na biopaliwa, są oczywiste.

Zrównoważone paliwo lotnicze

Transport lotniczy odpowiada za 2% globalnych emisji dwutlenku węgla, co przekłada się na około 781 mln ton CO2 rocznie. Poza emisją CO2, innym poważnym zagrożeniem dla naszej planety jest ilość gromadzących się odpadów z tworzyw sztucznych. Velocys, innowacyjna firma z branży paliwowej, pracuje nad rozwiązaniem obu tych problemów dzięki wykorzystaniu odpadów z gospodarstw domowych, w tym także plastiku, do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego. Projekt, który ma wystartować w połowie bieżącej dekady, będzie wykorzystywał gazy powstające podczas spalania śmieci, które inaczej trafiłyby na wysypisko lub do oceanu, do produkcji zielonej alternatywy dla konwencjonalnego paliwa lotniczego. Celem jest osiągnięcie o 70% niższego poziomu emisji gazów cieplarnianych niż w przypadku obecnie wykorzystywanego paliwa lotniczego.